วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องเปิดเรียนแบบ ON HAND และ ONLINE ระหว่างวันที่ 4 - 16 มกราคม 2565ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องเปิดเรียนแบบ ON HAND และ ONLINE ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2565

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องเปิดเรียนแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ความรู้ในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ปีการศึกษา 2564

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมประชุม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานครูประจำอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ... กิจกรรมร่วมปันน้ำใจ บริจาคสิ่งอุปโภค  บริโภค “ความสุขของน้อง คือความสุขของพี่” ...
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่  Co-Payment จังหวัดสกลนคร ... ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
กิจกรรมสาธิต การใช้ชุดตรวจ SSH Antigen Kit Covid-19 ตรวจน้ำลาย (ATK)พร้ออุ 
      วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสาธิต การใช้ชุดตรวจ S...


ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30. ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร อำเมือง จังหวัดมุกดาห...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 07.30 น. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยค...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้เข...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึ...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
วันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
วันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ารับการนิเทศก...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ ทต.บ้านซ่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแร...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ปี 2565...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์...     จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคู่ขนานออทิสติก
   ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง
   ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง (จ้างเมาบริการ) ครูคู่ขนานออทิส

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ เรื่องเปล่ี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลตำบลบ้านกรวด
   ประกาศ ทต.บ้านซ่อง ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม –
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม –
   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ทำการกักตัวอยู่กับบ้าน ปร
   ให้ใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเ
ข่าวย้อนหลัง
 
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้ปกครอง ตามมาตรการป้องกัน เชื้อโรค COVID-19
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้ปกครอง ตามมาตรการป้องกัน เชื้อโรค COVID-19  

 ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรื่องการพลิกตะแคงตัว

 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่องการกดดินน้ำมัน

 

นิทาน เรื่องลูกหมู 3 ตัว

1.วัคซีนไฟเซอร์เหมาะสมกับเด็กพิการหรือไม่
1.วัคซีนไฟเซอร์เหมาะสมกับเด็กพิการหรือไม่  

2. ผลของการฉีดวัคซีนในเด็กพิการ
2. ผลของการฉีดวัคซีนในเด็กพิการ  

3. ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2
3. ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2  

4. เด็กพิการควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดหรือไม่
4. เด็กพิการควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดหรือไม่  

5. การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
5. การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน  

6. คำแนะนำจากแพทย์ถึงผู้ปกครอง
6. คำแนะนำจากแพทย์ถึงผู้ปกครอง  

7. รวมทุกคำถามสำหรับผู้ปกครอง
7. รวมทุกคำถามสำหรับผู้ปกครอง  

ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.174.225.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,290

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
Tel : 042-717003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.