วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ


งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษา

       ในห้องเรียนคู่ขนาน

งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน
งานทะเบียนนักเรียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ

       อื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)

งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานให้คำปรึกษา แนะแนวและส่งต่อ
งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.174.225.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,329

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
Tel : 042-717003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.