วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โปรแกรม IEP ONLINE
หน่วยบริการ


  หน้าแรก     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ


งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษา

       ในห้องเรียนคู่ขนาน

งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน
งานทะเบียนนักเรียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ

       อื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)

งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานให้คำปรึกษา แนะแนวและส่งต่อ
งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตร
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.71.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 75,634

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003   Fax : 0-4271-6351
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.