วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

  หน้าแรก     ความเป็นมา History 

ความเป็นมา History
ความเป็นมา History  

ความเป็นมา              History


 

       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายชลิต วิพัทนะพร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1512/2543 ลงวันที่ 5 กันยายน 2543 โดยตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2545 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 29 เมษายน 2545 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งที่ 233/2546 แต่งตั้งให้นางสาวปัทมา   คัดทะจันทร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร

         เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ขออนุญาตใช้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร (เดิม) เป็นสำนักงานชั่วคราว จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าว และได้รับอนุมัติให้ใช้อาคารได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา

ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.174.225.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,299

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
Tel : 042-717003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.