วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โปรแกรม IEP ONLINE
หน่วยบริการ


  หน้าแรก     ความเป็นมา History 

ความเป็นมา History
ความเป็นมา History  

ความเป็นมา              History


 

       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายชลิต วิพัทนะพร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1512/2543 ลงวันที่ 5 กันยายน 2543 โดยตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2545 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 29 เมษายน 2545 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งที่ 233/2546 แต่งตั้งให้นางสาวปัทมา   คัดทะจันทร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร

         เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ขออนุญาตใช้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร (เดิม) เป็นสำนักงานชั่วคราว จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าว และได้รับอนุมัติให้ใช้อาคารได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา

ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตร
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.71.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 75,615

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003   Fax : 0-4271-6351
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.