วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน Information
ความเป็นมา History
วิสัยทัศน์ Vision
พันธกิจ Obligation
เป้าประสงค์ Goals
กลยุทธ์ Strategy
บทบาทหน้าที่ Role
อัตลักษณ์ Identity
เอกลักษณ์ Uniqueness
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
โปรแกรม IEP ONLINE
คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือรายการสื่อฯ ปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือรายการสื่อฯ ปี 2564
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ วานรนิวาส
หน่วยบริการ เต่างอย
หน่วยบริการ โคกศรีสุพรรณ
แบบฟอร์มต่างๆ
เมนูทางขวา

คนงาน/คนครัว
ผู้บริหารและข้าราชการครู
พนักงานราชการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการในศูนย์ฯ
ครูอัตราจ้าง/ธุรการ
หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระยะแรกเริ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
คู่มือการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ
ดาวน์โหลด
วารสารประจำปี 2564
จดหมายข่าว ปี 2562
วารสารประจำปี 2562
วารสารประจำปี 2565
วารสารประจำปี 2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ต.ค. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พ.ย. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธ.ค. 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานประจำปี (SAR) ปี 2560
รายงานประจำปี (SAR) ปี 2561
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ม.ค. 2565
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2563
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.174.225.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,319

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
Tel : 042-717003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.